Lahti Big Bandille Päijät-Hämeen rahaston apuraha

Lahti Big Band ry on saanut Päijät-Hämeen rahastolta 6500 euron apurahan maakuntakiertueen järjestämiseen. Apuraha myönnettiin rahaston Sibeliustalolla järjestetyssä vuosijuhlassa 31.5. Samassa yhteydessä LBB esitti taiteellisen johtajansa Erno Tiittasen säveltämän ja sovittaman Tuba In Jazz -tilausteoksen (Uusikylä 600 vuotta) solisteinaan Aleksi Saraskari (tuuba) ja Olli Jaakkola (huilut).

Kiertueen yksityiskohdat täsmentyvät syksyn kuluessa. Ohjelmassa on ainakin viisi konserttia viidessä eri kunnassa. LBB pääsee apurahan turvin edistämään kulttuurielämysten saavutettavuutta tuomalla matalan kynnyksen konsertteja lähelle kuulijoita. Kiertue toteutetaan maakunnan uuden kulttuuriohjelman hengessä useiden tahojen yhteisponnistuksena sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden periaatteita kunnioittaen.  #kulttuurirahastontuella

Kuva: Juha Tanhua